Målning Melissa Hendersson

Utställning - Wood Wide Web av Melissa Hendersson

Evenemang Utställning Museer

Skogens dofter blandas med ateljéns fantasi. Målningarna befolkas av svampar, träd och ateljéns fläckar. De slumpmässiga spåren av aktivitet på paletten härmar naturens kaos. Fläckarna på paletten blir som ateljéns mylla. Melissa Henderson låter naturtemat korsbefruktas av ateljéns kompost i

Skogens dofter blandas med ateljéns fantasi. Målningarna befolkas av svampar, träd och ateljéns fläckar. De slumpmässiga spåren av aktivitet på paletten härmar naturens kaos. Fläckarna på paletten blir som ateljéns mylla. Melissa Henderson låter naturtemat korsbefruktas av ateljéns kompost i konstverken, vilket blir till en tankens kompost där något nytt kan komma.

Prisinformation

Vuxen 40 kr
under 20 år gratis

Kontaktinformation

Beskrivning

I utställningen visas oljemålningar och bronsskulpturer som har kommit till genom ett undersökande och utforskande. De har långsamt växt fram i lager. Melissa Henderson har lagt till, tagit bort, upptäckt på nytt och arbetat om verken efter hand. Hon intresserar sig för hur allt hänger samman i naturen och att vi människor bara är en liten del av naturen. Svamparnas underjordiska nätverk som binder samman träden med varandra och möjliggör kommunikation för träden i utbyte mot näring till svamparna heter mykorrhiza. Detta nätverk brukar kallas Wood Wide Web eftersom det påminner om människans World Wide Web.