Europeisk faktascen - Desinformation som hot mot rättsstaten
Datum: 16 maj

Europeisk faktascen - Desinformation som hot mot rättsstaten

Evenemang Litteratur & föredrag

Lunchföredrag med Joakim Nergelius

Prisinformation

Fri entré. Föranmälan görs till arrangemang.bibliotek@trelleborg.se eller genom att kontakta Trelleborgs bibliotek.

Beskrivning

"Inte bara själva det ryska angreppet mot Ukraina i februari 2022 utan också en rad händelser både före och efter krigsutbrottet har riktat fokus mot vad som i en vid bemärkelse kan kallas statsstyrd desinformation. Exempel för svensk del är den s.k. LVU-kampanjen i skilda media i Mellanöstern, felaktiga påståenden rörande s.k. koranbränning eller olika cyber- och hackerattacker, med kulmen i den stora GPS-störningen i södra Sverige strax före jul 2023.



Vissa av dessa kampanjer kan ses som allmän ryktesspridning i syfte att skapa oro och förvirring, medan andra direkt riktar sig mot vad som brukar kallas rättsstaten. Felaktiga påståenden om att den svenska staten eller regeringen står bakom koranbränning hör hit, liksom överdrivna beskrivningar av kriminalitet och social oro. Stundtals yrvakna reaktioner från riksdag, regering och myndigheter har visat att medvetenheten om problemet inte alltid är så stort som vore önskvärt.



Inför framtiden är det därför viktigt att desinformationskampanjer riktade mot Sverige inte bara ses som allmänna angrepp utifrån, utan kanske också analyseras mer i detalj utifrån deras syfte. AI och sociala media kan inte betraktas lika okritiskt som förut. TV-kanaler och andra fora kan ha egna agendor och är inte alltid opartiska. Krisberedskap innebär också att själva rättsstaten måste skyddas."

Föredraget är ett samarbete mellan Trelleborgs bibliotek och Europa Direkt.

Datum & klockslag (<% occasionResult.length %>)

Datum Tid Arena/Plats
Torsdag 16 maj 12:00 - 13:00